ἐντὸς ἐμῆς κραδίης · Meleagro

ἐντὸς ἐμῆς κραδίης

ἐντὸς ἐμῆς κραδίης τὴν εὔλαλον Ἡλιοδώραν
ψυχὴν τῆς ψυχῆς αὐτὸς ἔπλασσεν Ἔρως.

Meleagro (primo secolo a.C.)

Eros in persona

Eros in persona dentro al mio cuore ha dato forma a Eliodora
che dolce mi parla, anima dell’anima mia.

traduzione di Enrico Santi