Elegią dla N.N. · Czesław Miłosz

Elegią dla N.N.

Uczyliśmy się, sama wiesz, tak wiele.
Jak zostaje kolejno odjęte
Co odjęte być nie mogło, ludzie, okolice.
A serce nie umiera kiedy, zdawałoby się, powinno,
Uśmiechamy się, jest herbata i chleb na stole.

Czesław Miłosz (1911-2004)

Elegia per N.N.

Abbiamo imparato davvero molto, lo sai.
Come viene tolto, via via,
ciò che tolto non poteva essere, le persone, le contrade.
E il cuore non muore quando sembra che dovrebbe.
Sorridiamo, sulla tavola ci sono tè e pane.

traduzione di Pietro Marchesani

Elegią dla N.N. da Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, in Czesław Miłosz, Poezje, Instytut Literacki, Paris, 1981-1982.

da Elegia per N.N., da Dove sorge e dove tramonta il sole, in Czesław Miłosz, Poesie, traduzione di Pietro Marchesani, Milano, Adelphi, 1983.