Tam, gdzie oddech · Adam Zagajewski

Tam, gdzie oddech

Stoi samotnie na scenie
i nie ma żadnego instrumentu.

Kładzie dłonie na piersi,
tam, gdzie rodzi się oddech
i gdzie gaśnie.

To nie dłonie śpiewają
i nie pierś.

Śpiewa to, co milczy.

Adam Zagajewski (1945-2021)

Là, dove il respiro

Sta sola sulla scena
senza alcuno strumento.

Appoggia le mani sul petto,
là dove nasce il respiro
e dove si spegne.

Non sono le mani a cantare
E nemmeno il petto.

Canta ciò che tace.

traduzione di Krystyna Jaworska

Là, dove il respiro, in Della vita degli oggetti, traduzione di Krystyna Jaworska, Milano, Adelphi, 2012