Trzy słowa najdziwniejsz · Wisława Szymborska

Trzy słowa najdziwniejsz

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.

Kiedy wymawiam słowo Cisza,niszczę ją.

Kiedy wymawiam słowo Nic,stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

Wisława Szymborska (1923-2012)

Le tre parole più strane

Quando pronuncio la parola Futuro
la prima sillaba va già nel passato.

Quando pronuncio la parola Silenzio,
lo distruggo.

Quando pronuncio la parola Niente,
creo qualcosa che non entra in alcun nulla.

traduzione di Pietro Marchesani

Trzy słowa najdziwniejsz, Chwila, Wiersze wybrane, Kraków 2010

Le tre parole più strane, da Attimo, in La gioia di scrivere, traduzione di Pietro Marchesani, Milano, Adelphi, 2009